Wednesday, November 10, 2010

Beyond Fashion


Shanghai wool designer Qiu Hao

"Beyond Fashion," is an exhibition in Beijing bringing Chinese artists and fashion designers together to create new work.

Participating fashion designers are Dong Xiaoxiao, Fan Ran, Qiu Hao, Shangguan Zhe, Uma Wang, Vega Wang, Zhang Chi, Zou You.

Participating artists are Chen Jie, Chen Ke, He Sen, Li Hui, Li Wei, Peng Wei, UNMASK, Wang Guangle.

Wang Guangle, acrylic on canvas

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...